Kliendi isikuandmete kaitsmine on meie jaoks oluline. Meie isikuandmete töötlemise poliitikas kirjeldatakse kuidas, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me kogume ning kuidas klient saab oma andmeid kontrollida ja meiega ühendust võtta. Sellest tulenevalt oleme koostanud  privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmete kogumine toimub otse kliendilt, need on andmed, mida kogutakse kliendiga sõlmitud lepingu  täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.
Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (kliendi nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) vormistades tellimuse meie e-poes
• e-poe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
• järelmaksutaotluse esitamisel.

Isikuandmete kasutamine

Meil on kohustus hoida klientide andmed konfidentsiaalsed. Isikuandmeid võib avaldada teistele pooltele ainult siis, kui see on vajalik kliendiga lepingu sõlmimiseks või lepingu täitmiseks, klient on andnud selleks nõusoleku või kui selleks on mõni muu õiguslik alus (näiteks tulenevalt seadusest).

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente uudistest ja kampaaniatest. Kui klient ei soovi olla uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab klient ennast adressaatide hulast igal ajal eemaldada.

Kogutud isikuandmeid kasutatakse ka kauba kohaletoimetamiseks ja kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võime avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad vajalikke teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks transpordifirma, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine.

Isikuandmete säilitamine

Kogutud isikuandmeid säilitakse infosüsteemis. Andmete töötlemine on kooskõlas juriidiliste nõuetega. Isikuandmed, mida ei ole enam töötlemise eesmärgi täitmiseks vaja, kustutatakse. Praktikas tähendab see seda, et andmed kustutatakse kohe, kui neid pole enam analüüsimiseks, otseturunduseks ega muuks otstarbeks, milleks neid koguti, enam vaja või pole need enam asjakohased.Säilitame isikuandmeid ka selleks, et vajadusel kliendile infot edastada. Kasutame kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemis

Turvalisus
Kõiki  Kiddsty e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus küsida info töödeldavate andmete kohta, kust info pärit on ning kuidas ja millistel alustel me andmeid töötleme.  Kohustuste täitmiseks on väga oluline, et kliendi poolt esitatud andmed on korrektsed. Kliendil on õigus oma isikuandmeid parandada, nõuda nende töötlemise peatamist ja isikuandmete hävitamist, kui isikuandmed on valed, puudulikud ja ebatäpsed või andmed ei ole enam nende kogumise eesmärkideks vajalikud. Selleks peab klient esitama avalduse.

Kõigi privaatsuspoliitika kohta tekkivate küsimuste osas palume võtta meiega ühendust aadressil info@kiddsty.com